21
lip

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego potwierdza, że firma Office Interior zrealizowała dostawy mebli biurowych do Centrali oraz 15 jednostek UDT na terenie całego kraju.
Dostawy zostały wykonane terminowo z należytym zachowaniem wszystkich warunków umowy.